LV
Вернуться на главную
Latviešu valodas un patriotisma nedēļa privātskolā “Evrika”

            Laiks no Lāčplēša dienas līdz Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai, no 11.līdz 18. novembrim, tiek dēvēts par patriotisma nedēļu. Arī mūsu skolas audzēkņi kopā ar pedagogiem aktīvi piedalījās patriotisma nedēļas veidotajos pasākumos.

11. novembrī latviešu valodas skolotāja  T.Žurova organizēja kino  apmeklējumu,  kurā “Latvijas skolas soma” programmas ietvaros 10. un 12. klases skolēni ar patiesu interesi noskatījās Latviešu strēlniekiem veltītu patriotiskās filmas pirmizrādi “Dvēseļu putenis”.
            12. novembrī ģeografijas skolotāja T. Kalniņa atklātajā stundā  kopīgi ar 9. klases  skolēniem izveidoja projektu “Baltijas jūra” un 10. klasē runāja par dabas ainavu izmaiņām cilvēka darbības ietekmē. Angļu valodas skolotāja L.Fedorina 9. klasē novadīja atklāto sundu par Latvijas vēstures posmiem un sastādīja  uzdevumus angļu valodas eksāmenam, kuros tika iekļauta Latvijas vēstures tematika. Skolotāja J.Bugrova 9.klasē  veidoja  apsveikumu atklātnes, lai nedēļas nogalē prezentētu izstādi “Manai Latvijai”.
13.novembrī  vēstures skolotāja J.Serova “Latvijas skolas soma” programmas ietvaros kopīgi ar 3.- 10.kl. skolēniem apmeklēja etnomuzeju “Cepures pasaule”.  Krievu valodas skolotāja A.Kaširina novadīja atklāto stundu 12. klasē “Ivans Buņins un Latvija”. Skolēni  dalījās komandās, meklēja informāciju par I.Buņina darbiem, dzejoļiem un tulkojumiem latviešu valodā. Kopīgi apmainījās ar savākto informāciju un salīdzināja dzejoli krievu un latviešu valodās.
 14. novembrī vācu valodas stundas 12. klasē bija veltītas tēmai "Latviešu valodas un kultūras mijiedarbība kontaktā ar vācu valodu un kultūru" (vācu valodas skolotāja. Ārija Servuta).Pirmajā stundā skolēni ieguva informāciju par vācu un latviešu valodas izcelsmi, salīdzināja latviešu un vācu valodas alfabētus, vārdu krājumu, fonoloģisko sistēmu un uzzināja, kādi aizguvumi un barbarismi ienākuši latviešu valodā no vācu valodas. Otrajā stundā - radošajā darbnīcā - skolēni salīdzināja frazeoloģismus vācu un latviešu valodā un rakstīja stāstījumu par pašu izraudzītu tematu, iesaistot tajā dotos frazeoloģismus.
             Latviešu valodas skolotāja N.Balajeva novadīja svinīgu pasākumu “Mūsu Latvija”. Gan skolotāji, gan audzēkņi draudzīgā un mājīgā gaisotnē nosvinēja Latviešu strēlnieku simtgadi un Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienu. Koncertā piedalījās skolēni no 2. līdz12. klasei. Izskanēja O.Vācieša, M. Zālītes, A. Eglīša patriotiskā dzeja (12.klases audzēknes D.Fedorina un M.Adamoviča) un tika dziedātās Latviešu strēlnieku dziesmas, kas mūs vieno un saliedē. Nobeigumā visi tika cienāti ar svētku kliņģeri. Pasākumu organizēja skolotāja J. Serova.
15.novembrī pēc noskatītās filmas “Dvēseļu putenis” ar angļu subtitriem, 12. klasē tika novadīta bilingvālā atklātā   stunda latviešu un angļu valodās “Dvēseļu putenis”- diskusija par patriotismu. “The Main Milestones in the History of Independent Latvia”. Exam Preparation. (latviešu valodas skolotāja T.Žurova un angļu valodas skolotāja L.Fedorina). Pirmajā stundas daļā skolēni pildīja angļu valodas eksāmena uzdevumus, kuri bija saistīti ar Latviešu strēlniekiem un Latvijas vēstures tematiku (uzdevumus veidoja skolotāja L.Fedorina). Otrajā stundas daļā skolēni sadalījās  grupās, lai veidotu diskusiju par redzēto filmā un lasīto A.Grīna romanā. 12. klases skolēni demonstrēja abu valodu zināšanas, runājot par to kā ir attēlota cilvēka vieta laika plūdumā un kāds ir tautas liktenis laikmetu griežos. Runāja par to kā ir parādīts ceļš uz Latvijas valsts tapšanu, par varonību, patriotismu, par  pašuzupurēšanu savas dzimtenes atbrīvošanā.
Skolotāja D.Boldāne-Gabrāne 2.-3. klasēs novadīja atklāto stundu “Mana Latvija”. Visas nedēļas garumā vēstures skolotāja J.Serova vadīja patriotisma stundas 2.-12.klasēs.
26.novembrī J.Serova ar 5.-10. kl. apmekēs izrādi "Brīnumu laiks”
Fotogalerija šeit.
 


X

.:Напишите нам письмо:.

* Обязательные поля..

* Текст сообщения.
Введите текст с картинки :
X

.:Подписка:.

* Обязательные поля.

Введите текст с картинки :

Подписка дает возможность автоматически получать обновления разделов «БИБЛИОТЕКА» и «ЛЕКТОРИЙ».