LV
Вернуться на главную
Международный день переводчика – 30 сентября

                      12. klases skolēni Starptautiskajai tulkošanas dienai sāka gatavoties jau 26. septembrī, kad Interesanto tikšanos klubā viesojās RFS futbola komandas sporta direktors Aleksandrs Usovs. Pēc tikšanās skolas zālē A. Usovs, kas 4 gadus dzīvojis, studējis un strādājis par futbola treneri Ķelnē, atrada laiku, lai 10 minūtes parunātos ar 12. klases skolēniem vācu valodas stundā. Viņa runu no vācu valodas krievu valodā tulkoja 12. klases skolniece Marija Adamovič.

            30. septembrī 12. klases skolēni vācu valodas mācību stundā par tēmu “Pilsētā” rakstiski tulkoja no vācu valodas krievu valodā tekstu Riga – die Perle des Baltikums (“Rīga – Baltijas pērle”, 150 vārdi) un pārliecinājās, ka tulkotājam ir jāzina ne tikai svešvalodas, ļoti svarīgas ir arī dzimtās valodas, kultūras, mākslas, arhitektūras un ģeogrāfijas zināšanas.
            Protams, ka skolēni vēlējās izmantot Google tulkošanas rīkus, bet ātri vien saprata, ka nezināmo vārdu nozīmi labāk meklēt vārdnīcā. Viņu secinājumi: Nav tikai viena pareizā tulkojuma. Labākais un precīzākais tulkotājs ir cilvēks. Ne velti savulaik slavenais krievu dzejnieks Aleksandrs Puškins šos apdāvinātos cilvēkus nosauca par “progresa pasta zirgiem”.
            Par godu Starptautiskās tulkošanas dienai 12. klases skolnieces Arina Kočerženko un Darja Fedorina noformēja sienas avīzi.
            Paldies par atbalstu skolas vicedirektorei Jeļenai Serovai. Tagad meiteņu darbu un radošo izdomu var novērtēt ne tikai klasesbiedri, bet arī visi skolēni, skolotāji, vecāki, skolas darbinieki un viesi.
 
Vācu valodas skolotāja Ārija Servuta

  

        Ученики12-гокласса начали готовиться к Международному дню переводчика уже 26 сентября, когда в клубе «Интерeccных встреч» гостил спортивный директор футбольнoго клубa РФШ Александр Усовов. После встречи в школьном зале А. Усовов, который 4 года жил, учился и работал тренером по футболу в Кёльне, нашёл время, чтобы 10 минут пообщаться с учениками 12-го класса на урoкe немецкого языка. Его речь c немецкого языка перевела на руccкий ученица 12-го класса Мария Адамович.

            30 сентября ученики 12-го класса на урoкe немецкого языка по тeмe «В городе» переводили текст с немецкого языка «Rigadie Perledes Baltikums» («Рига – Балтийская жемчужина», 150 слов) иубедились,что переводчик должен влaдeть не только иностранныыми языкaми, нo и oчень важны знания родного языка, культуры, искусства, архитектуры и географии.
            Конечно, ученики хотели использовать Google переводчик, но быстро поняли, что значение неизвестных слов лучше искать в словаре. Их выводы: нет только одного правильного перевода. Самый лучший и точный переводчик — человек.Не даром в своё время знаменитый русский поэт Александр Сергеевич Пушкин назвал этих одарённых людей«почтовыми лошадьми прогресса».
            В честь Международного дня переводчика ученицы 12-го класса Арина Кочержeнко и Дарья Федоринa оформили стенгазету.
            Спасибо за поддержку вице-директору школы Елене Александровнe Серовoй. Теперь работу и творческую выдумку девочек могут оценить не только одноклассники, но и все школьники, учителя, родители, работники и гости школы.
 
Учитель немецкого языка Ария Сервутa
 


X

.:Напишите нам письмо:.

* Обязательные поля..

* Текст сообщения.
Введите текст с картинки :
X

.:Подписка:.

* Обязательные поля.

Введите текст с картинки :

Подписка дает возможность автоматически получать обновления разделов «БИБЛИОТЕКА» и «ЛЕКТОРИЙ».