LV
Вернуться на главную
Vispārizglītojošā privātā vidusskola “EVRIKA” Pašnovērtējuma ziņojums. 2011.g.
            Skola pieder Atklātam sabiedriskam fondam „Vecāki- bērniem”, fonda prezidents- dr.paed. Jakovs Pliners, skolas direktore- dr.paed. Erna Raita, direktora vietnieks mācību- metodiskajā darbā-  dr.paed. Valērijs Buhvalovs.
Skola atrodas Zemgales priekšpilsētā, adrese: Zolitūde, Anniņmuižas iela 9. Skolā tiek īstenota vispārizglītojošā programma mazākumtautībām 1.-9.kl.- kods 21011121 un 10.-12.kl- kods 31011021. Skolā mācās 150 skolēni, no tiem 1.-9.kl. -120, 10.-12.kl.-30. Skolas paspārnē darbojas bērnu dārzs.
Pedagogu profesionālā kvalifikācija pilnībā atbilst izglītības likuma prasībām. Skolā strādā 36 pedagogi, no tiem augstākā pedagoģiskā izglītība ir 35 pedagogiem, 1- bibliotekārs ar augstāko izglītību. Šis pedagogs ir apmeklējis visus nepieciešamos kursus, kas dod tiesības strādāt skolā. Visi pedagogi regulāri apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus atbilstoši izglītības likuma prasībām.
4 pedagogi ir zinātņu doktori, 8 maģistri, 2 pedagogi ir republikānisko prēmiju laureāti pedagoģijā, 4- mācību līdzekļu un mācību grāmatu autori.
          Skolas sociālā vide ir labvēlīga- bērni ir no turīgām ģimenēm, nav mazturīgo, neviens skolnieks nav nepilngadīgo lietu inspekcijas uzskaitē, skola atrodas klusā rajonā.
          Speciāls piedāvājums skolas audzēkņiem- puspansijas ar trīsreizēju ēdināšanu, divu svešvalodu apmācība, padziļināta apmācība izvēles priekšmetos, datortehnoloģijas no 2.klases, menedžments, dabas zinības latviešu valodā, kā arī nodarbības pulciņos: teātra, šaha, aerobikas, džiu-džits, vispārējās fiziskās sagatavošanas, vizuālās mākslas, vokālajā.
          Budžeta līdzekļus veido vecāku iemaksas, valsts un Rīgas Domes dotācijas, tās kontrolē Fonda prezidents un Skolas padome. 

 

Pašnovērtējuma ziņojums šeit.


X

.:Напишите нам письмо:.

* Обязательные поля..

* Текст сообщения.
Введите текст с картинки :
X

.:Подписка:.

* Обязательные поля.

Введите текст с картинки :

Подписка дает возможность автоматически получать обновления разделов «БИБЛИОТЕКА» и «ЛЕКТОРИЙ».