LV
Вернуться на главную
Pašnovērtējuma ziņojums. 2019.g. 1 septembris

 1993.gadā, pēc vecāku iniciatīvas un pēc izstrādātās koncepcijas un nolikuma apstiprināšanas Izglītības un zinātnes ministrijā koledža „Evrika” uzsāka izglītojošo darbību. Tajā laikā koledžā mācījās 1.-3.klases (trīs klašu paralēlēs). Kopā mācījās 72 bērni, strādāja 16 skolotāji. 2000./2001.mācību gadā koledža tika pārdēvēta par vispārizglītojošo privāto vidusskolu „Evrika” (turpmāk – skola).

Skolas dibinātājs ir fonds „Vecāki bērniem”, skolas direktors – Dr.paed. Valērijs Buhvalovs, direktora vietniece audzināšanas darbā – Mg.paed. Jeļena Serova.
Skola atrodas Rīgā, Kurzemes priekšpilsētā, tās adrese – Jūrmalas gatve 76. Skolā tiek realizētas mazākumtautību izglītības programmas, 1.-9.klasēs kods 21011121 un 10.-12.klasēs kods 31011021.
Pirmais pamatskolas izlaidums notika 2000.gadā. Pamatskolas izglītību skolā „Evrika” ir ieguvuši 305 skolēni. Pirmais vidusskolas izlaidums skolā notika 2003.gadā. Vidējo izglītību skolā „Evrika” ir ieguvuši 197 skolēni. Visi „Evrikas” absolventi turpina tālāko izglītību vai jau ir beiguši augstākās izglītības iestādes.
2018./2019.mācību gadā skolā mācījās 85 skolēni, 67 no tiem 1.-9.klasēs un 18 skolēni 10.–12.klasēs. Skolā darbojas arī pirmsskolas izglītības grupas.
 
Lasīt tālāk.
 


X

.:Напишите нам письмо:.

* Обязательные поля..

* Текст сообщения.
Введите текст с картинки :
X

.:Подписка:.

* Обязательные поля.

Введите текст с картинки :

Подписка дает возможность автоматически получать обновления разделов «БИБЛИОТЕКА» и «ЛЕКТОРИЙ».