LV
Вернуться на главную
Valsts valodas nedēļā

 Valsts valodas nedēļā no 13.novembra līdz 17.novembrim skolotāja Inta Samīte vadīja atklātās stundas – 9., 12. un 11.klasēs. Ievadot valodas nedēļu 13.novembrī atklātā stunda bija 9.klasē – projekts „Dzīvot Latvijā”. Skolotāja I.Samīte rādīja savu prezentāciju. Skolēni strādāja ar sagatavoto pētījuma materiālu par dzīvi Latvijā un ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem. Stundā tika izmantoti „Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS” diskusijas „Ideja par globālu Latviju” rezultāti. Stundas beigās skolēni veica sava darba pašanalīzi.

16.novembrī notika diskusija apvienotā 11. un 12.klašu stundā „Kas ir Eiropas Savienība?”. Skolotāja I.Samīte iepazīstināja ar vēsturiskiem ES līderiem un mūsdienu redzamākajiem ES politiķiem. Skolēniem tika rādīta skolotājas sagatavota prezentācija „Kas ir Eiropas Savienība?”, kuras laikā skolēni veica gan rakstiskus, gan mutiskus uzdevumus, izteica savu viedokli. Tika izskatīta Latvijas iestāšanās ES, kā arī ES priekšrocības un līgumi.
Jāatzīmē, ka šajās atklātajās stundās centās sevi parādīt visi skolēni, arī tie, kuri parasti stundās nav tik aktīvi. Pēc pašu skolēnu domām stundas bija interesantas.
Valsts valodas nedēļas laikā 7. -12. klasēs skolēni sagatavoja vairākas prezentācijas par Latvijas novadiem un Rīgu. Šajās stundās bija iespēja iepazīties ar LR vēsturi, kultūru un skaistākajiem dabas pieminekļiem.


X

.:Напишите нам письмо:.

* Обязательные поля..

* Текст сообщения.
Введите текст с картинки :
X

.:Подписка:.

* Обязательные поля.

Введите текст с картинки :

Подписка дает возможность автоматически получать обновления разделов «БИБЛИОТЕКА» и «ЛЕКТОРИЙ».