LV
Вернуться на главную
Ekskursija Latvijas Nacionālā vēstures muzejā. Nodarbība «Senā skola»

 1. klases skolēni uzzināja, kā mācījās zemnieku bērni 19. gadsimta beigās–20. gadsimta sākumā, iepazīstas ar dažādiem priekšmetiem, kas raksturo skolu pirms 100 un vairāk gadiem. Programmas laikā skolēnus iepazīstina ar to, kā bērni mācījās skolā XIX gadsimtā un XX gadsimta pirmajā pusē. Programmas laikā skolēni papildina zināšanās par skolu vēsturi, pētot dažādu gadsimtu izglītības dokumentus (liecības, atestātus, dienasgrāmatas, uzslavas rakstus), kā arī iepazīstas ar mācību grāmatu vēsturi, īpašu uzmanību veltot vienai no pirmajām latviešu ābecēm – Vecā Stendera sastādītajai „Bildu ābecei”.

Viss šis pasākums ir izveidots, kā improvizēta mācību stunda, kad stāsta, rāda un ir jāatmin dažādi uzdevumi, kas ir iepīti jau stāsta laikā.
Izmantojot muzeja krājuma mācību grāmatas, skolēniem rotaļu veidā tiek piedāvāti dažādiem vēstures periodiem raksturīgi uzdevumi: lasīšana vecajā drukā, glītrakstīšana, aritmētika, zīmēšana. Uzdevumu veikšanai bērni lieto vēstures periodam atbilstošus rakstāmpiederumus: tinti, spalvaskātus, ogles.
Bija ļoti interesanti !
                                                                              Mg. paed. Ž. Šaitere
 


X

.:Напишите нам письмо:.

* Обязательные поля..

* Текст сообщения.
Введите текст с картинки :
X

.:Подписка:.

* Обязательные поля.

Введите текст с картинки :

Подписка дает возможность автоматически получать обновления разделов «БИБЛИОТЕКА» и «ЛЕКТОРИЙ».