LV
Вернуться на главную
Kalniņa Teiksma

 Darbs skolā-44 darba gadi(no1974.1.09)-ģeogrāfija, ekonomika, dabas zinības pamatskolā, sociālās zinības.

1974-1980 LU ģeogrāfs, ģeogrāfijas pasniedzējs.
Pielīdzināts maģistra grādam un 5 līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.
1993-1995 LU ģeogrāfijas maģistrs metodikā.
2002-2004 Turība maģistrs uzņēmējdarbības vadībā IBM.
1996-2009 mācības doktorantūrā LU;DU pedagoģijas metodikā.
Skolēnu pētnieciskās darbības attīstība ģeogrāfijas mācību procesā pamatskolā.
2015. Izdota grāmata. Skolēnu pētnieciskās darbības attīstība ģeogrāfijas mācību procesā. pamatskolā,SIA Drukātava,ISBN 978-9934-14-421-9. Monogrāfija.
2016.21.10. LU tiesības mācīt dabaszinības pamatskolā.
2018.01.06.LU  Mācību priekšmeta „Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika īstenošana B programma. 240 stundu apjomā-tiesības mācīt sociālās zinības.
 


X

.:Напишите нам письмо:.

* Обязательные поля..

* Текст сообщения.
Введите текст с картинки :
X

.:Подписка:.

* Обязательные поля.

Введите текст с картинки :

Подписка дает возможность автоматически получать обновления разделов «БИБЛИОТЕКА» и «ЛЕКТОРИЙ».