LV
Вернуться на главную
Dace Boldāne – Gabrāne

2002.gadā beidzu Rēzeknes Augstskolu ieguvu Darbmācības un ekonomikas pamatu skolotāja ar papildspecialitāti „Šūto izstrādājumu izgatavošana” darbam arodskolā kvalifikāciju.

2005.gadā pabeidzu Latvijas Universitāti ieguvu Izglītības zinātņu maģistra grādu.

Par Mājturības un tehnoloģiju skolotāju strādāju no 2002. gada. Pirmā darba vieta bija Balvu novadā, Stacijas pamatskolā. No 2003.gada strādāju Rīgas 96. vidusskolā par Mājturības un tehnoloģiju un Vizuālās mākslas skolotāju.
Evrikā skolēniem pasniedzu Mājturību un tehnoloģijas, un Vizuālo mākslu.
Piedalamies ar skolēniem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.
Tehnoloģiju apguve aktivizē skolēnu radošo darbību. Esmu nonākusi pie secinājuma, lai bērniem radītu un uzturētu interesi par mājturību, nepārtraukti ir jāmeklē jaunas darba formas, metodes un jauni, neparasti uzdevumi.


X

.:Напишите нам письмо:.

* Обязательные поля..

* Текст сообщения.
Введите текст с картинки :
X

.:Подписка:.

* Обязательные поля.

Введите текст с картинки :

Подписка дает возможность автоматически получать обновления разделов «БИБЛИОТЕКА» и «ЛЕКТОРИЙ».