RU
Atgriezties uz galveno
Latvijas Republikas 100.gadadienai plānotie pasākumi

 Uzdevumi: Stiprināt skolēnu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu: iedzīvināt Latvijas valsts svētkus, atzīmējamās un atceres dienas, ko nosaka Latvijas Republikas likums „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, un iesaistīt skolēnus nozīmīgās sabiedriskās un kultūras dzīves notikumu aktivitātēs, īpašu uzmanību pievēršot pasākumiem/ projektiem, veltītiem ģimenes, dzimtas, novada/pilsētas un valsts piederības stiprināšanai un patriotisma veicināšanai; kopt skolas tradīcijas un kultūrvidi.

            Lasīt tālāk.


X

.:Sazināties ar mums:.

* Vajadzīgās ailes..

* Teksts.
Lūdzu pārrakstiet tekstu no bildes :
X

.:Подписка:.

* Обязательные поля.

Введите текст с картинки :

Подписка дает возможность автоматически получать обновления разделов «БИБЛИОТЕКА» и «ЛЕКТОРИЙ».